XERREX Host Print

Broszura

Każdy pracownik w swojej organizacji powinien mieć zapewniony łatwy dostęp do wysokiej jakości wydruków, z jednoczesnym zachowaniem ich bezpieczeństwa. XERREX Host Print poprzez funkcje wydruku poufnego i podążającego zwiększa bezpieczeństwo oraz efektywność pracy z dokumentem.

Aplikacja umożliwia zwolnienie i odbiór wydruków na dowolnym urządzeniu podłączonym do systemu bezpośrednio po autoryzacji pracownika. Zapobiega to gromadzeniu i mieszaniu się wydrukowanych dokumentów uniemożliwiając tym samym dostęp do poufnych informacji osobom postronnym. Dodatkowo aplikacja eliminuje zatory związane z dostępnością sprzętu, gdyż niezależnie od lokalizacji użytkownik może odebrać wydruk na urządzeniu najmniej obciążonym w danej chwili. Powyższe funkcje w znacznym stopniu zwiększają efektywność procesu drukowania i obsługi dokumentu.

Głównym atutem rozwiązania jest wydruk podążający oraz łatwość jego obsługi. Interfejs aplikacji wbudowany jest w panel dotykowy urządzenia wielofunkcyjnego. Dzięki swojej funkcjonalności aplikacja pozwala na wydruk prywatny z możliwością jego odebrania na dowolnym urządzeniu zarejestrowanym w aplikacji XERREX Host Print, oraz wydruk publiczny gdzie dostęp do wydruku dokumentów posiada szersze grono użytkowników, np.:
• udostępnienie pracownikom ogólnodostępnych dokumentów w firmie takich jak: papier firmowy, wzory dokumentów, broszury, ulotki itp.
• udostępnienie petentom w urzędach wydruku na określonych urządzeniach dokumentów urzędowych niezbędnych do załatwienia sprawy (wnioski, podania, prośby itp.).


Kontakt | O Xerrex | Mapa strony
Copyright © XERREX 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.