XERREX - PrintReportManager

Broszura

Powszechna obecność kopiarek, drukarek czy też urządzeń wielofunkcyjnych w środowiskach nie tylko biurowych ale i produkcyjnych doprowadziła do wzrostu ilości wytwarzanych dokumentów. Pociąga to za sobą znaczny wzrost kosztów operacyjnych, dlatego też każde przedsiębiorstwo niezależnie od swojej wielkości coraz bardziej zwraca uwagę na możliwości zarządzania wydrukiem dokumentów na posiadanych urządzeniach.

W każdej organizacji wykonywane są tysiące czy miliony wydruków. Okazuje się, że często jest to nadmierna ilość i z części z nich można zrezygnować poprzez odpowiednie zarządzanie urządzeniami i dokumentami. By ułatwić organizacjom właściwe zarządzanie urządzeniami i jednocześnie dokumentami Xerrex proponuje aplikację opracowaną wspólnie z Asseco o nazwie XERREX Print Report Manager. Dzięki tej zaawansowanej aplikacji możliwa jest kontrola ilości wydruków/kopii/skanów i idących za tym kosztów generowanych przez poszczególnych pracowników. Dane gromadzone przez oprogramowanie do zarządzania wydrukiem pozwalają na ustalenie i przeanalizowanie przyzwyczajeń pracowników oraz sposobów produkcji dokumentów. W związku z monitorowaniem i kontrolą wszystkich wydruków pracownicy eliminują wydruki zbędne, błędne i prywatne oraz zwracają większą uwagę na bezpieczeństwo i poufność zawartych w nich informacji. Takie działanie prowadzi do redukcji ilości drukowanych dokumentów średnio o 20 procent.

XERREX Print Report Manager informuje o tym, które drukarki, kopiarki i urządzenia wielofunkcyjna są przeciążone, jak często używane i które generują najwyższe koszty. Takie rozwiązanie dopasowane w 100% do wymagań klienta pozwala na doskonałe zarządzanie parkiem posiadanych urządzeń oraz zaplanowanie ich optymalnego rozmieszczenia w organizacji. Ponadto zapewnia redukcję kosztów poprzez ograniczanie dostępu jak i możliwość przekierowania wydruków na urządzenia bardziej ekonomiczne, o niższych kosztach eksploatacji.

Dodatkowa funkcja kontroli tejże aplikacji dzięki modułowi raportowemu pozwala na łatwe i szybkie wygenerowanie wymaganych raportów z podziałem na użytkowników, departamenty, urządzenia, czy podział druku na czarno-biały lub kolorowy.

Kontakt | O Xerrex | Mapa strony
Copyright © XERREX 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.