O XERREX

Dane rejestrowe

Nazwa firmy: XERREX Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. płk L. Lisa Kuli 6, 35-032 Rzeszów
Rok założenia: 1987.r. (od 24.04.2001 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość kapitału zakładowego: 1 860 000,00 PLN
PKD: 7733Z
NIP: 813-32-18-216
REGON: 691549825
KRS: Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000009107
Zastrzeżony znak towarowy:    
Zastrzeżony znak towarowy:  DIADEM Scan Manager