Produkt

 • photo
 • photo
 • photo

  Job Accounting II

  • Rozwiązanie Job Accounting II daje pełną kontrolę nad urządzeniami Sharp. Strona po stronie, użytkownik po użytkowniku – szybko i precyzyjnie sprawdza kto i kiedy korzystał z urządzeń oraz w jakim celu. Posiada zoptymalizowany interfejs, który obniża obciążenie sieciowe oraz ułatwia pracę przy urządzeniu.

   Proste zarządzanie i łatwa kontrola – System ustawia konta osobiste poszczególnym użytkownikom poprzez proste skopiowanie ich danych z serwera sieciowego. Następnie przyznaje użytkownikom prawa dostępu, żeby kontrolować, z których funkcji mogą korzystać, oraz wyznacza limity na poziomie działu lub indywidualnego konta.

   Job Accounting II posiada interfejs w wielu językach, współpracuje z wieloma walutami i różnymi urządzeniami.

   Wydruk podążający (pull printing)- Wydruk podążający umożliwia drukowanie w trybie puli. Dzięki tej funkcji, użytkownicy mogą przywoływać swoje dokumenty z dowolnego urządzenia Sharp podłączonego do bezpiecznej sieci – użyteczna funkcja w przypadku ważnych lub poufnych dokumentów.

   Rozliczanie projektowe- Rozliczanie projektowe umożliwia zliczanie kosztów generowanych przez poszczególnych klientów. W tym trybie operator może w łatwy i bezpośredni sposób naliczać opłaty za wykonanie poszczególnych zadań określonym klientom, centrum kosztów lub kodom projektów klienta.

    

    

   Dokumenty:

   Broszura Job Accounting II [319 KB | PDF]