Główne przesłanie Kongresu goszczącego ponad 2 tys. gości to spojrzenie w przyszłość – identyfikowanie oraz omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016-2036. Kongres umożliwił nam pokazanie bardzo dużej grupie zainteresowanych innowacyjną metodę digitalizacji z wykorzystaniem urządzeń skanujących firmy Fujitsu.