Oferta

Leasing

Leasing jako nowe podejście do dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych

Xerrex po podpisaniu umowy wspólpracy z Bankiem BNP Paribas, posiada w  swojej ofercie leasing jako formę finansowania urządzeń biurowych i systemów.  Oferta dla Klientów biznesowych, min. 3 lata działalności – dla Spółek z o.o. i S.A. min. 1 rok; dla spółek z kapitałem zakładowym min. 2 mln.

Szybka i prosta forma finansowania inwestycji.

  • Umowa dzierżawy pomiędzy Klientem a Bankiem
  • Bank wystawia fakturę za dzierżawę
  • Wszystkie dzierżawione przedmioty są ubezpieczone
  • Umowa z bankiem zakłada możliwość przedłużenia przez Klienta umowy
  • Dzierżawą można objąć również systemy (licencje), które są wyszczególnione na umowie dzierżawy
  • Urządzenie używane , łączny wiek urządzenia+ okres dzierżawy= 7 lat