Wynajem, abonament i kontrakt na kopie

Kontrakt na kopie

W trosce o swoich klientów poszerzamy nieustannie nie tylko gamę oferowanych produktów, ale również sposoby finansowania ich zakupu. Umożliwiamy nabycie nowych urządzeń na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest dzierżawa urządzenia połączona z kompleksową obsługą serwisową. Uznana jest przez klientów jako najlepsza forma zarówno pod względem finansowym jak również użytkowym, bowiem eliminuje konieczność ciągłego remontowania przestarzałych kopiarek oraz umożliwia korzystanie z najwyższej klasy urządzeń biurowych bez uszczuplania środków inwestycyjnych. Najbardziej przemawiającym za tą formą usług argumentem jest fakt, że klienci nie muszą jednorazowo inwestować środków finansowych.

Na czym polega Kontrakt na kopie:

 • Wybrane urządzenie zostanie nieodpłatnie dostarczone i zainstalowane we wskazanym miejscu.
 • Klient wykonuje dowolną ilość wydruków/kopii
 • Cena kopii zawiera koszt wszystkich materiałów eksploatacyjnych części zamiennych, usług serwisowych oraz dojazdu serwisu z wyłączeniem papieru.
 • Opłata z tytułu kontraktu składa się z dwóch części – miesięcznej opłaty stałej za kompleksową obsługę serwisową oraz opłaty za wykonane w miesiącu wydruki/kopie.
 • W ramach umowy będą świadczone usługi typu software: reinstalacja i konfiguracja sterowników, zmiana ustawień domyślnych urządzenia, wgranie firmware.
 • Czas trwania kontraktu: 48 miesięcy
 • Po zakończeniu kontraktu Klienci mają możliwość kontynuowania umowy

Wszystkie urządzenia oferowane w dzierżawie są produktami najnowszej generacji gwarantujące najwyższą jakość pracy. Klienci posiadający umowę dzierżawy korzystają z wielu dodatkowych przywilejów oferowanych przez Xerrex min: czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nigdy nie przekracza 24 godzin, w przypadku niemożności usunięcia usterki na miejscu u Klienta natychmiast dostarczamy urządzenie zastępcze o podobnych parametrach.

Dodatkowe korzyści wynikające z podpisania umowy dzierżawy to:

 • możliwość korzystania z najwyższej klasy urządzeń bez uszczuplania środków inwestycyjnych;
 • zawsze sprawne urządzenia produkujące najwyższej jakości kopie;
 • znany koszt eksploatacji urządzenia;
 • czynsz dzierżawny i opłaty za kopie w 100% stanowią koszty uzyskania przychodu;
 • brak kosztów związanych z ewidencja zakupów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych oraz ich magazynowaniem;
 • możliwość wykupu dzierżawionego urządzenia.