Rozszerzona gwarancja i materiały eksploatacyjne

Zakup z gwarancją

Jeżeli chcecie Państwo posiadać urządzenie na własność i mieć możliwość budżetowania środków finansowych związanych z eksploatacją urządzenia proponujemy:

Zakup połączony z gwarancją rozszerzoną o materiały eksploatacyjne
  1. Stały dostęp do autoryzowanego i profesjonalnego serwisu w opłacie tylko od kopii / wydruku.
  2. Wybrane urządzenie zostanie nieodpłatnie dostarczone i zainstalowane we wskazanym miejscu
  3. Klient płaci tylko za wykonane wydruki / kopie , Klient wykonuje dowolną ilość wydruków/kopi
  4. Cena kopii zawiera koszt wszystkich materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, usług serwisowych oraz dojazdu serwisu z wyłączeniem papieru
  5. W ramach umowy będą świadczone usługi typu software: reinstalacja
    i konfiguracja sterowników, zmiana ustawień domyślnych urządzenia, wgranie firmware.
  6. W ramach podpisanej umowy gwarantujemy urządzenie zastępcze.
  7. Wszelkie ryzyko za nieprzewidziane naprawy ponosi XERREX.
  8. Czas trwania – 48 miesięcy.
Przy tradycyjnym zakupie gotówkowym tj. ze zwykłą gwarancją koszt tonerów, wszystkich materiałów eksploatacyjnych, okresowych konserwacji oraz dojazdu serwisu pokrywa klient.