W konferencji wzięło udział ok. 250 osób – głownie dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej (szpitale) z całej Polski. Celem konferencji było umocnienie relacji i bezpośrednie dotarcie do Klientów z sektora zdrowia – w szczególności do kadry zarządzającej szpitalami.